Priopćenja i obavijesti

Radi planiranih radova HEP ODS Stalna služba u Pagu neće imati električne energije na dane 11. i 12. travnja 2023. u periodu od 8.30-13.30 sati.
11.04.2023.
Općinski sud u Zadru
Europski dan pravosuđa ustanovljen 2003. od strane Vijeća Europe i Europske komisije države članica vijeća Europe, te se tradicionalno obilježava na dan 25. listopada. Svrha obilježavanja toga dana je upoznavanje građana s djelovanjem pravnog sustava i načinom njegovog funkcioniranja, a provodi se kao manifestacija „Dan otvorenih vrata“.
24.10.2022.
Općinski sud u Zadru