ODLUKU o otvaranju dijela zemljišne knjige za k.o. Novalja-Nova (Zona V),OGLAS o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Novalja-Nova (Zona V)