Public Procurement

Contracting entity profile
Name of the court TRGOVAČKI SUD U DUBROVNIKU
Address Dr. Ante Starčevića 23
ZIP code and city 20000 Dubrovnik
Registration number 1422936
PIN 74081602357
e-mail: ured.predsjednika@tsdu.pravosudje.hr
Obavijest sukladno čl.76.-80. Zakona o javnoj nabavi

 

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Trgovački sud u Dubrovniku kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.