Public Procurement

Contracting entity profile

 

Name of the court Upravni sud u Rijeci
Address Erazma Barčića 5
ZIP code and city 51000 Rijeka
Registration number 02790424
PIN 46227608101
e-mail e-racun@usri.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Upravni sud u Rijeci kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.