Public Procurement

Contracting entity profile
Name of the court
Address
ZIP code and city
Registration number
PIN
e-mail
Zakon o javnoj nabavi-obavijest

Sukladno člancima 76.do80. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Županijski sud u Karlovcu kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.