Public Procurement

Contracting entity profile
Name of the court Županijski sud u Zagrebu
Address Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
ZIP code and city 10000 Zagreb
Registration number 320676
PIN 87134069158
e-mail ured.predsjednika@zszg.pravosudje.hr
OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Županijski sud u Zagrebu kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.