Javna nabava

Profil naručitelja
Naziv suda: Županijski sud u Zagrebu
Adresa: Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Poštanski broj i grad: 10000 Zagreb
Matični broj naručitelja: 320676
OIB naručitelja: 87134069158
e-mail: ured.predsjednika@zszg.pravosudje.hr
OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Županijski sud u Zagrebu kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.