Prethodno savjetovanje

PRETHODNO SAVJETOVANJE ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

NABAVA UREDSKOG MATERIJALA I TONERA

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članka 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17), prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave naručitelj stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju za nabavu uredskog materijala i tonera.

Stoga pozivamo zainteresirane gospodarske subjekte da pregledaju nacrt dokumentacije i dostave nam svoje primjedbe, komentare i prijedloge za upotpunjavanje, najkasnije do 30. rujna 2020. godine, na adresu elektroničke pošte ured.predsjednika@zszg.pravosudje.hr