Odluka o otvaranju dijela zemljišne knjige za 3., 4., 10., 13. i 15. zonu k.o. Čučerje Novo, poslovni broj 13 Su-1111/21 od 14. ožujka 2023.