Odluka o otvaranju dijela zemljišne knjige za II. zonu k. o. Čučerje Novo, poslovni broj 13 Su-1111/21 od 22 .travnja 2022.