Priopćenje

U cilju objektivnog izvješćivanja javnosti u povodu članka objavljenog u dnevnom tisku „Jutarnji list“ 22. siječnja 2020. godine pod naslovom koji počinje s tekstom Gruntovnica u kaosu. Općinski građanski sud u Zagrebu temeljem Zakona o medijima (članak 40. do 55.), daje sljedeće

 

P R I O P Ć E NJ E

 

Provjerom podataka u sustavu za vođenje zemljišne knjige Zajednički informacijski sustav (ZIS) u zemljišnoknjižnom odjelu Zagreb utvrđeno je da je:

· 2017. zaprimljeno 60969 predmeta, riješeno 57903 predmeta, te je konačni broj neriješenih predmeta 2017. iznosio 14898 predmeta

· 2018. godine zaprimljeno 60885 predmeta, a riješeno 64736 predmeta, zbog čega je konačni broj neriješenih predmeta na kraju 2018. godine iznosio 11047

· 2019. povećan je priliv spisa tijekom 2019. godine, kada je zaprimljeno 63207 predmeta, a riješen 63941 predmet, te je konačno broj neriješenih predmeta na kraju 2019. godine iznosio 8813.

Iz navedenih podataka jasno je vidljivo da je trend smanjenja ukupnog broja neriješenih predmeta u posljednje dvije godine doveo do značajnog smanjenja broja neriješenih predmeta, što je u odnosu na ukupan broj neriješenih na kraju 2017. godine manje za 6085 predmeta, a u odnosu na 2016. godinu, smanjen je zaostatak iz 2016. godine sa 6187 neriješenih redovnih predmeta na 3624 neriješena redovna predmeta u 2019. godini.

Osim toga, 8. srpnja 2019. na snagu je stupio novi Zakon o zemljišnim knjigama, koji je zemljišnoknjižni postupak propisao kao hitan postupak (čl. 97.) i propisani su rokovi za donošenje rješenja u redovnim i posebnim zemljišnoknjižnim postupcima, a prema statističkim podacima koji se nalaze na stranicama Ministarstva pravosuđa, proizlazi da zemljišnoknjižni odjel Zagreb odluke donosi u zakonom propisanim rokovima. Naime, u studenom 2019. prosječno vrijeme rješavanje je 11 radnih dana, a u prosincu 2019. 12 radnih dana, te unatoč novom propisu, zemljišnoknjižni odjel nastavio je sa smanjivanjem broja neriješenih predmeta.

Osim redovnih zemljišnoknjižnih postupaka, zemljišnoknjižni odjel Zagreb organizira i uspješno radi na postupcima obnova zemljišnih knjiga i usklađivanju podataka zemljišne knjige s katastarskim operatom, te je tijekom 2019. uspostavljena prva baza zemljišnih podataka za katastarsku općinu Granešina nova (BZP) te je do sada usklađeno više od 2200 čestica k.o. Grad Zagreb u katastarsku općinu Centar.

U skladu s tim trendom, plan zemljišnoknjižnog odjela Zagreb za 2020. godinu je daljnje smanjivanje broja neriješenih predmeta, nastavak usklađivanja podataka k.o. Grad Zagreb i k.o. Centar, a uspješno smo započeli s obnovom katastarske općine Čučerje, te s usklađivanjem podataka k.o. Grad Zagreb u k.o. Trešnjevka.

Također i dalje ćemo raditi na usavršavanju službenika te poboljšanju kvalitete usluge pružene našim sugrađanima i korisnicima, s obzirom da kao javni servis i uz pomoć digitalizacije nastojimo pratiti europske trendove i pružiti što kvalitetniju, bržu i profesionalniju uslugu našim korisnicima.