OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U ČAKOVCU

URED PREDSJEDNICE SUDA

Broj: 18 Su-452/21-9 

Čakovec, 26.11.2021.

O B A V I J E S T

Stalna služba Općinskog suda u Čakovcu, u Prelogu i zemljišnoknjižni odjel u Prelogu dana 1. prosinca 2021. godine započinju s radom na novoj lokaciji u Prelogu, Trg slobode 1 (prostorije na katu Doma kulture Grada Preloga).

Obavještavamo Vas da Stalna služba Općinskog suda u Čakovcu, u Prelogu i zemljišnoknjižni odjel u Prelogu neće  raditi sa strankama u vremenu od 29. studenog do 3. prosinca 2021. godine zbog preseljenja sa adrese Glavna 31 na novu lokaciju u Prelogu, Trg  slobode 1.

 

                                                                                   Predsjednica suda:

                                                                                   Sanja Maria Gašparović