Odluka 05.05.2020. - Općinski sud u Čakovcu započinje s održavanjem ročišta od 11. svibnja 2020. godine, što podrazumijeva i početak rada Povjerenstva za obnovu i osnivanje zemljišnih knjiga, kao i zakazivanje uredovanja sudaca izvan sudske zgrade.

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U ČAKOVCU
URED PREDSJEDNICE SUDA
Broj: 3 Su-187/20-4
Čakovec, 5.5.2020. 

Na temelju članka 31. stavak 1. i 2. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 28/2013, 33/2015, 82/2015, 82/2016, 67/2018 i 126/2019) i članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj: 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/217, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19,128/19, 39/20 i 47/20), te preporuke za postupanje predsjednika Vrhovnog suda broj Su-IV-125/2020-2 od 13. ožujka 2020. godine i od 15. travnja 2020. godine broj Su-125/20, te Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 3. svibnja 2020. godine o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19,  predsjednica Općinskog suda u Čakovcu Sanja Maria Gašparović donosi slijedeću

O D L U K U


1.Općinski sud u Čakovcu započinje s održavanjem ročišta od 11. svibnja 2020. godine, što podrazumijeva i početak rada Povjerenstva za obnovu i osnivanje zemljišnih knjiga, kao i zakazivanje uredovanja sudaca izvan sudske zgrade.

2. Prilikom ulaska u zgradu suda u sjedištu, stranke su dužne pravosudnom policajcu, predočiti osobnu iskaznicu radi utvrđivanja identiteta i provjere kroz aplikaciju covid.provjera@pravosudje.hr je li osobi izrečena mjera samoizolacije, karantene ili liječenja od zarazne bolesti uzrokovane korona virusom Covid-19. Osobama za koje se utvrdi da su njim  izrečene ove mjere neće se dozvoliti ulazak u zgradu suda.
 
3.Tijekom boravka u zgradama suda (zgrade suda-podrazumijeva i Stalnu  službu u Prelogu na adresi Glavna 32, Prelog, kao i Prekršajni odjel na adresi Zrinsko-frankopanska 9, Čakovec), sve osobe dužne su se držati propisane socijalne distance od dva (2) metra u zatvorenom prostoru.

4. Svi sudionici postupka dužni su prilikom ulaska u zgrade suda dezinficirati ruke, a za vrijeme boravka u zgradama suda preporuča se koristiti zaštitne maske i rukavice.

5.Stranke koje dolaze u sud zbog ročišta, pri ulasku moraju predočiti poziv. 

6. Stranke mogu izvršiti uvide u ručno vođene zemljišne knjige i spise, iznimno, samo ako unaprijed pisano ili usmeno upute zahtjev na brojeve telefona ili mail adresa objavljenih na web stranicama suda ili /i obavijesti stavljenih u ulazni prostor u zgrade suda, te mogu doći u termin koji dogovore sa službenikom. 

A7. Svi podnesci sudu i dalje se imaju dostavljati putem pošte ili e-komunikacijom/u zemljišnoknjižnim predmetima putem e prijedloga ili poštom, i isti se neće moći neposredno predavati u prijemno otpremnoj pisarnici suda, a niti u drugim posebnim pisarnicama ovog suda u stalnim službama. 

8. Zahtjevi za izdavanje zk. izvadaka imaju se sudu dostavljati putem pošte ili e-maila uz navođenje kontakta.
 
9. Stranke će i dalje informacije o predmetima dobivati putem telefona ili putem e-maila objavljenih na web stranicama, te se upućuju i na aplikacije e-predmet ili e-građanin kroz koje mogu izvršiti uvid u spis, vidjeti stanje spisa itd. 

10. Zahtjevi za izdavanje uvjerenja o nekažnjavanju kaznenog postupka i nevođenju prekršajnog postupka, kao i zahtjeve isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu (Apostille) stranke će odlagati u za to posebno pripremljene kutije koje će se nalaziti na porti suda u sjedištu na adresi Čakovec, Ruđera Boškovića 18 i adresi prekršajnog odjela, Čakovec, Zrinsko-frankopanska 9, te u Stalnoj služi u Prelogu, sa obaveznim navođenjem kontakta stranke (broj telefona ili e-mail), te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi uručenja uvjerenja. 

11. Upućuju se odvjetnici da sve podneske dostavljaju isključivo putem e-komunikacije ili poštom, te se do daljnjeg uskraćuje dostavljanje putem pretinaca odvjetnika u sudu, odnosno neposredno u pisarnicama.

12. Sva komunikacija sa javnim bilježnicima bit će putem e-komunikacije, e-mailom, poštom i telefonom. 

13. Pri zakazivanju rasprava treba voditi računa da razmak između  rasprava bude minimalno 15 minuta radi obavljanja nužnog čišćenja i dezinfekcije prostora. 

14. Ovom odlukom opozivaju se odluke broj 3 Su-187/20 od 18. ožujka i 3. travnja 2020. godine  

15. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 5. svibnja 2020. do opoziva. 

Predsjednica suda
 
Sanja Maria Gašparović 

DNA: 
1. Svim zaposlenicima Općinskog suda u Čakovcu 
2. Odvjetničkom zboru  Varaždin 
3. Zatvor u  Varaždinu 
4. Općinskom državnom odvjetništvu u Čakovcu 
5. Vrhovni sud Republike Hrvatske-predsjedniku gospodinu Đuri Sessi 
7. Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske-ministru gospodinu Draženu Bošnjakoviću 
8. Županijski sud u Varaždinu – predsjednici gospođi Snježani Hrupek Šabijan
9. Na web stranicama suda 
10. Na ulaznim vratima zgrada suda na svim lokacijama