Odluka 16.07.2020. - Uslijed pogoršanja epidemiološke situacije uzrokovane pojavom bolesti COVID- 19, uzrokovane virusom SARS- Cov-2, a radi sprečavanja širenja bolesti te zaštite zdravlja svih sudionika u postupku, kao i zaposlenika suda, za vrijeme boravka u zgradi u sjedištu suda, Prekršajnom odjelu u Čakovcu, u Stalnoj službi u Prelogu i zemljišnoknjižnom odjelu u Prelogu obvezno je korištenje zaštitnih maski, uz preporuku nošenja zaštitnih rukavica.

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U ČAKOVCU
URED PREDSJEDNICE SUDA
Broj: 3 Su-187/20-8
Čakovec, 16.7.2020.

Na temelju odredbe članka 31. stavak 1. i 2. u svezi s člankom 34. stavak 1. Zakona o
sudovima ( "Narodne novine" broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 126/19), članka 5.
stavak 2. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15,
45/16, 29/17, 33/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19 128/19, 39/20 i 47/20), predsjednica
Općinskog suda u Čakovcu, Sanja Maria Gašparović donosi slijedeću

O D L U K U

I. Uslijed pogoršanja epidemiološke situacije uzrokovane pojavom bolesti COVID-
19, uzrokovane virusom SARS- Cov-2, a radi sprečavanja širenja bolesti te zaštite
zdravlja svih sudionika u postupku, kao i zaposlenika suda, za vrijeme boravka u
zgradi u sjedištu suda, Prekršajnom odjelu u Čakovcu, u Stalnoj službi u Prelogu i
zemljišnoknjižnom odjelu u Prelogu obvezno je korištenje zaštitnih maski, uz
preporuku nošenja zaštitnih rukavica.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 16. srpnja 2020.
godine.

Predsjednica suda:
Sanja Maria Gašparović

Dostaviti:
1. svim zaposlenicima
2. web stranica Općinskog suda u Čakovcu
3. Općinskog državno odvjetništvo u Čakovcu, putem emaila
4. Ministarstvo pravosuđa, putem emaila
5. Odvjetnički zbor Varaždin, putem emaila