Javni bilježnici na području Međimurske županije

Javni bilježnici kao sudski povjerenici provode radnje i donose odluke u ostavinskom postupku sukladno odluci suda o povjeravanju i odredbama Zakona o nasljeđivanju.

Javni bilježnici kao sudski povjerenici koji u skladu s naprijed navedenim djeluju na području Međimurske županije:

U gradu Čakovcu:
Javni bilježnik Jasenka Crnčec , I. G. Kovačića 6,
Javni bilježnik Sanda Jalšovec , Matice Hrvatske 6
Javni bilježnik Ivan Kvakan , Ruđera Boškovića 21
Javni bilježnik Ivan Marodi , Matice Hrvatske 14
Javni bilježnik Mirjana Zvonarek , Park Rudolfa Kropeka 2


U gradu Prelogu:
Javni bilježnik Ljiljana Blažeka , Glavna 26
Javni bilježnik Andrejas Varga , Trg Svetog Florijana 20,


U gradu Mursko Središće:
Javni bilježnik Ruža Hoblaj , Trg braće Radića 8a