Uvjerenje o kaznenom postupku

U Općinskom sudu u Čakovcu izdaju se uvjerenja fizičkim i pravnim osobama da se protiv istih ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se gone po službenoj dužnosti.

Pristojba na potvrdu o kaznenom postupku se ne naplaćuje u slučajevima kada se potvrda traži:
1. radi ostvarivanja prava na dodatak za djecu,
2. radi ostvarivanja prava iz zdravstvenoga, invalidskog ili mirovinskog osiguranja,
3. radi socijalne zaštite ili
4. u svrhu zasnivanja radnog odnosa.

U ostalim slučajevima osobe koje traže izdavanje takve potvrde plaćaju sudsku pristojbu u obliku državnih biljega u iznosu od 1,33€ (10,00 kn) za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja i 2,65€ (20,00 kn) , te ukupno 3,98€ (30,00kn) za svako izdano uvjerenje. 

Uvjerenje se izdaje samo na osobni zahtjev stranke ili po punomoći. Punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Stranka odnosno opunomoćenik mora predočiti važeću osobnu iskaznicu za osobu za koju se traži izdavanje uvjerenja.

Prebivalište stranke dokazuje se samo važećom osobnom iskaznicom.

Prema odredbi članka 1. Zakona o osobnoj iskaznici ("Narodne novine", broj: 11/02, 122/02 i 31/06) osobna iskaznica je javna isprava kojom se osim identiteta i hrvatskog državljanstva, spola i datuma rođenja, dokazuje prebivalište i adresa stanovanja.

Međutim, prema odredbi članka 1. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana ("Narodne novine", broj: 77/99, 133/02 i 48/05) putna isprava je javna isprava kojom se dokazuje samo identitet i hrvatsko državljanstvo; stoga se na temelju putovnice ne može izdati uvjerenje o kaznenom postupku.

Ovdje možete preuzeti obrasce za uvjerenje o nekažnjavanju za fizičke i pravne osobe klikom OVDJE!

 

Uvjerenje da se pred ovim Općinskim sudom ne vodi kazneni postupak izdaju se u sobama 23 i 26 u prizemlju suda.

Radno vrijeme sa strankama:
7:30 – 10:30 i 12:00 – 14:00 sati

Dnevni odmor: 
10:30 – 11:00 sati

Kontakt: 040/379-638 Gordana.Tomljanovic@osck.pravosudje.hr

Od dana 19.6.2017. dobivanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak, građani će moći zatražiti putem sustava e-Građani.
Detaljnije na https://pravosudje.gov.hr/vijesti/izdavanje-uvjerenja-da-se-ne-vodi-kazneni-postupak-kroz-sustav-e-gradjani/16432

Uvjerenja da se ne vodi prekršajni postupak:

Uvjerenja se izdaju u sobi 113 Općinskog suda u Čakovcu, Prekršajni odjel, Zrinsko-frankopanska 9.

Radno vrijeme sa strankama:
7:30 - 10:30 sati i 12:00 - 14:00 sati

Dnevni odmor: 10:30 - 11:00 sati

Kontakt tel.: 040/370-820 Ljiljana.Lehkec@psck.pravosudje.hr