Novčana naknada žrtvama kaznenih djela

Informacije o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu, kao i obrazac zahtjeva za novčanu naknadu i letak o pravu na novčanu naknadu nalaze se na poveznicama:

a) poveznica za stranicu na hrvatskom jeziku

https://mpu.gov.hr/novcana-naknada-za-zrtve/27337

b) poveznica za stranicu na engleskom jeziku

https://mpu.gov.hr/crime-victims-compesation/26901