Ročišnik

<< < 25.01.2022. > >>
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45

Ref. 7: Kzd-25/2019 - sutkinja Marta Jelić - sudnica br. 2

08:50
08:55
09:00

Pr-1049/2021, sutkinja Neva Lukin, sudnica broj 21

Sutkinja Kate Ogresta Jović, P-422/2021, soba 3 

K-164/2018, sutkinja Ilka Markić, raspravna dvorana br. 75

09:05
09:10
09:15

Pr-1065/2021, sutkinja Neva Lukin, sudnica broj 21

Pn.93/2017, MAnojlo Babić - Rade Babić, naknade štete, soba broj 5

09:20
09:25
09:30

Pr-1066/2021, sutkinja Neva Lukin, sudnica broj 21

Kov - 94/2021 - sudac Mario Bulum, sudnica 5

09:35
09:40
09:45

Pr-1098/2021, sutkinja Neva Lukin, sudnica broj 21

09:50
09:55
10:00

Sutkinja Kate Ogresta Jović, P-89/2021, soba 3 

10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30

7K-217/2020 - sutkinja Marta Jelić - sudnica br. 2

14Kzd-3/2015, sudac Domagoj Raguž, sudnica br. 4

10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00

P.195/2011, OTP banka d.d. - Neda Čulić, utvrđenja prava vlasništva i dr., soba broj 5

11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30

P Ob.59/2021, P. P.- L. P., donošenja odluke o roditeljskoj skrbi, soba broj 5

11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00

Kzd - 15/2021 - sudac Mario Bulum, sudnica 5

K-283/2018, sutkinja Ilka Markić, raspravna dvorana br. 75

13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00