Javni natječaj

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Dubrovniku na radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar 7 Su-1104/2020

Datum objave
Rok za prijavu
Datum testiranja

23.02.2021

Lokacija

Općinski sud u Dubrovniku

Datoteka