Oglas

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Općinski sud u Dubrovniku 7 Su-1128/2019 na radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar od 13. studenog 2019.

Datum objave
Rok za prijavu
Datoteke
Datum testiranja

3.12.2019

Lokacija

Općinski sud Dubrovnik

Datoteka