Oglas za prijam u državnu službu na određeno - višeg sudskog savjetnika - ispravak