Javna nabava OS

Naziv suda Općinski sud u Makarskoj
Adresa Petra Krešimira IV br. 2
Poštanski broj i grad 21300 Makarska
Matični broj naručitelja 03309568
OIB naručitelja 10188505675
e-mail: ured.predsjednika@osma.pravosudje.hr