Objavljeni postupci javne nabave

Poziv za dostavu ponude prihvat, elektronička distribucija, materijalizacija te otprema pošiljaka distributeru radi njihove otpreme, odnosno dostave primateljima
Poziv za dostavu ponude za soboslikarske radove u zgradi u sjedištu Suda
Poziv za dostavu ponude za radove zamjene vanjske stolarije na zgradi u sjedištu Suda
Poziv na dostavu ponuda za nabavu osobnog vozila
Poziv na dostavu ponuda za nabavu uredskog materijala
Poziv na dostavu ponuda za nabavu tiskanica
Poziv na dostavu ponuda za nabavu materijala za čišćenje, higijenu i dezinfekciju