Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 7 Su-42/2020 od 15. prosinca 2020. godine