Oglas

OGLAS OSPU 184 2022

Obavijest o testiranju

                      Image removed.

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U PULI-POLA

URED PREDSJEDNIKA SUDA

Kranjčevićeva 8,52100 Pula-Pola

   Komisija za provedbu oglasa

   Broj 7 Su-184/2022-24

   Pula, 27. travnja 2022.

 

 

 

Temeljem članka 4. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17) Komisija za provedbu oglasa koji je pod brojem 7 Su-184/2022 objavljen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Puli, web stranici Općinskog suda u Puli-Pola i  web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 6. travnja 2022. godine,  za prijam u državnu službu za radno mjesto sudskog referenta za ovjeru isprava za uporabu u inozemstvu (1 izvršitelj)  na određeno vrijeme, daje slijedeću

 

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA
O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
POSTUPKA TESTIRANJA

 

Testiranje i razgovor s kandidatima koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete objavljene u oglasu, održat će se u prostorijama sudnice br. 2 (prizemlje, hodnik desno) Općinskog suda u Puli-Pola  dana

 

10. svibnja 2022. godine s početkom u 09,00 sati.

 

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete ili nisu podnijele pravovremene i uredne prijave na oglas, ne smatraju se kandidatima i bit će o tome pisano obaviještene. Za kandidata koji nije pristupio testiranju, smatrat će se se da je povukao prijavu na oglas.


Svi kandidati  dužni su pri dolasku na testiranje imati zaštitnu masku.  

 

Sadržaj testiranja: 
1) Testiranja rada na računalu-poznavanje daktilografije (pisanje po diktatu u trajanju od 3 minute)
2) Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu oglasa. Postupak testiranja – pravila testiranja i način bodovanja: 

Testiranju mogu samo pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme. 

Po dolasku na testiranje od svakog kandidata bit će zatraženo da predoči odgovarajuću

 

identifikacijsku ispravu, radi utvrđenja identiteta kandidata. 

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Nakon što se utvrdi identitet kandidata pristupit će se testiranju rada na računalu. 

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme testiranja  kandidati ne smiju:

a) koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
b) koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
c) napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,
d) razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti. 

 

 

Praktični dio testiranja provjera znanja daktilografije (pisanje po diktatu– utvrđivanje brzine i točnosti) vrednovat će se prema ostvarenim otkucajima u jednoj minuti i to: 

 

- od 0 do 50 sa 1 bodom
- od 51 do 80 sa 2 boda
- od 81 do 100 sa 3 boda
- od 101 do 120 sa 4 boda
- od 121 do 150 sa 5 bodova
- od 151 do 170 sa 6 bodova
- od 171 do 200 sa 7 bodova
- od 201 do 220 sa 8 bodova
- od 221 do 240 sa 9 bodova
- od 241 i više otkucaja sa 10 bodova. Za svaku daktilografsku pogrešku oduzima se 20 otkucaja. 


Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na provjeri rada na računalu ako je ostvario najmanje 5 bodova, sukladno gornjem bodovanju. 

Kandidati koji uspješno polože praktični dio pristupit će razgovoru s Komisijom (intervju). 

Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu. Svaki kandidat može dobiti od nula do deset (0-10) bodova.

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija će utvrditi Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu). Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku i prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.

Svi kandidati prijavljeni na oglas (koji nisu izgubili to svojstvo) imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas i to u onom dijelu koji se odnosi na njih.

 

 

 

Komisija za provedbu oglasa