Službenici zaduženi za komunikaciju

Poštovani,

dana 14. lipnja 2023. izvijestili smo vas o postupanju po Naredbi predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Su-V-41/2023-6 od 13. lipnja 2023., prema kojoj je potrebno osigurati komunikaciju između sudova u svrhu formiranja spisa i ostalih hitnih poslova za vrijeme trajanja štrajka.

Ovim putem dopunjujemo navedenu obavijest o službenicima zaduženima za postupanje po navedenoj naredbi kako slijedi:

  • Općinski sud u Slavonskom Brodu, sjedište suda: Anamaria Klem i Slavica Planinić, telefon 035/217-464;
  • Stalna služba u Novoj Gradiški: Katarina Keser, telefon: 035/331-162 i Nikola Akmačić, telefon: 035/331-163.

S poštovanjem,

Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave

Ivanka Šaravanja

 

 
Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave
Ivanka Šaravanja