„Rezultati izbora kandidata za članove Sudačkog vijeća Županijskog suda u Šibeniku iz reda sudaca s područja Županijskog suda u Šibeniku i Općinskog suda u Šibeniku.“