Plan nabave

Općinski sud u Virovitici objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Plan nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Planu nabave Općinskog suda u Virovitii može se pristupiti preko funkcije „Planovi nabave“ na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave upisom naziva javnog naručitelja u odgovarajuće polje tražilice pregleda objavljenih planova nabave.