Trgovački sud u Dubrovniku

Nadležnost:

Sukladno Zakonu o sudovima (NN  28/2013, 33/2015, 82/2015, 82/2016, 126/2019, 130/2020, 21/2022, 60/2022) i Zakonu o području i sjedištima sudova (NN 67/2018, 21/2022), Trgovački sud u Dubrovniku:

 • odlučuje u parničnim i izvanparničnim stvarima kada je to propisano posebnim zakonom,
 • postupa registarskim stvarima i vodi sudski registar,
  odlučuje o prijedlozima u svezi s osnivanjem, radom i prestankom trgovačkog društva,
 • odlučuje o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provodi predstečajne i stečajne postupke,
 • provodi postupak priznanja inozemnih sudskih odluka, kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima,
 • provodi osiguranje dokaza za postupke za koje je inače nadležan,
  određuje mjere osiguranja u postupcima i povodom postupaka u kojima je inače nadležan,
 • obavlja poslove međunarodne pravne pomoći u izvođenju dokaza u trgovačkim stvarima,
 • temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova (N.N. 21/22) koji je stupio na snagu 1. ožujka 2022. godine, Trgovački sud u Dubrovniku određen je i za rješavanje sporova koji se odnose na brodove i plovidbu na moru i unutarnjim vodama i na sporove na koje se primjenjuje plovidbeno pravo; zrakoplove i na sporove na koje se primjenjuje zračno plovidbeno pravo; zaštitu i uporabu industrijskog vlasništva, autorskog prava i srodnih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, na zaštitu i uporabu izuma i tehničkih unapređenja te tvrtke, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno

obavlja i druge poslove određene zakonom