Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Trgovački sud u Dubrovniku na radno administrativni referent - sudski zapisničar 7-Su-02/2024-3 od 23. sječnja 2024 godine