Vještaci

STALNI SUDSKI VJEŠTACI 

 

EKONOMIJA/ FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO 

 

 1. IVANKA RRIF d.o.o. za reviziju i računovodstvo, Dubrovnik, Josipa Kosora 44, mob. 091/516-4792

 2. ONYX RAGUSA d.o.o. Mokošica, Put na more 5, mob. 095/9020-491 

 3. SMILJANA ČUČUKOVIĆ, dipl. oec., Dubrovnik, Od Svetog Mihajla 4, mob. 099/190-4173

 4. JELENA ĆURLICA, dipl. oec., Dubrovnik, Mokošica, Put na more 5, mob. 095/902-0491

 5. ROMANO DEDOVIĆ, dipl. oec., Dubrovnik, M. Marojice 31, mob. 099/288-444, tel. 020/333-124

 6. STEFANI GARDAŠANIĆ dipl.oec., Dubrovnik, Miljenka Bratoša 24, mob. 098820-434

 7. MARIJA KISIĆ KAMIĆ, dipl. oec., Dubrovnik, Između tri crkve 3, mob. 098/254-586

 8. MILA MEHAKOVIĆ, dipl. oec., Dubrovnik, Krakja Tomislava 12, mob. 091/1188-877

 9.  Prof. dr. sc.  IVO PAPARELLA, Dubrovnik, Anice Bošković 16, mob. 098/867-485, e-mail: ivopaparella@yahoo.com

 10. SANJA PAVLINA, Žrtava od Dakse 36, mob. 098/382-952

 11. IVANKA SUŠIĆ, dipl. oec., Dubrovnik, Nalješkovićeva 29, mob. 091/516-4792

 12. TONĆI ŽUVELA, dipl. oec., Korčula, Zagra dec,

 13. MAČUS d.o.o., Dubrovnik, Nikole Tesle 4, (vještak Stefani Gardašanić), mob. 098/820-434, e-mail: stefanigardasanic@yahoo.com

 

GRADITELJSTVO, ARHITEKTURA/GRADITELJSTVO I PROCJENA NEKRETNINA

 

 1.  "AEDIFICATOR" d.o.o., Zvekovica,,Uz stari put 22, dir. Miroslav Bego, mob. 099/827-4571

 2.   "APOZITO" d.o.o., Dubrovnik, Vukovarska 30 - vještak Orlanda Tokić, mob.  099/175-5656

 3.  "DOMINO NEKRETNINE" d.o.o., Dubrovnik, Pera BAkića 27 dir. Zvonimir Franić, mob. 098/244-111

 4. TEHNO ING d.o.o., Put Radovine 38 (Buići), Mlini, e-mail: office@tehnoing-dubrovnik.hr, mob. 098/803-065 (Hrvoje Sambrailo)

 5. OLUJA PROJEKT d.o.o  u građevinarstvu, Dubrovnik, dr. Ante Starčevića 11, vještak Ante Mucić, mob. 091/1503-992

 6. PROJEKTNA ORGANIZACIJA d.o.o. za projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom, Dubrovnik, Stjepana Cvijića 7A, (vještak Ante Maslać) mob. 099/8156799

 7.  MARKO BARČOT,dipl. ing. građ., Ploče, Vladimira nazora 43, mob. 091/2877-175

 8.  MIROSLAV BEGO, dipl. ing. građ.,Zvekovica, Uz stari put 22, mob. 099/827-4571

 9.  ZLATKO BENDER, dipl. ing. građ., Dubrovnik, Dračasta 5,mob. 098/216-615, tel. 020/411-215

 10. VERDAN BOBIĆ dipl. ing. građ., Mokošica, Gradićevo 8, mob. 098/428-565

 11. PAVO DABROVIĆ, dipl. ing. građ., Dubrovnik, Bruna Bušića 32, mob. 098/345-972

 12. MIRKO DUHOVIĆ, dipl. ing. građ., Korčula, Cvjetno naselje 41, mob. 098/427-979, tel. 020/711-106

 13. ZVONIMIR FRANIĆ, dipl. ing. arh., Dubrovnik, Od Domina 1, mob. 098/244-111

 14. SALIH HRUSTIĆ, dipl. ing. građ., Dubrovnik, Andrije Hebranga 22, mob. 091/6710-009, te. 020/422-125

 15. DAMIR JOVIĆ, mag. Ing. aedif. Iz Dubrovnika, Od Nuncijate 92, mob. 098/1829655.

 16. STOJAN KNEZOVIĆ, ing. građ., Metković, Športska 2/3, mob. 098/173-5711. tel. 020/690-778 

 17. ANTONIA KNEŽEVIĆ, mag.ing.građ. Mokošica, Donje Obuljeno – Gorava 34, mob. 099/433-2995

 18. NIKŠA KONJEVOD, dipl. ing. građ. Dubrovnika, Janjevska 3, mob: 099 7027339, e-mail: niksa.ko@gmail.com

 19. MIHO KORDA, dipl. ing. građ., Dubrovnik, Iva Vojnovića 56, mob. 098/244-863

 20. GORDAN KVESIĆ, ing. građevinarstva, Blato, 82. Ulica kbr. 37, mob. 091/4691-600

 21. TIHOMIR LUŠIČIĆ, dipl. ing. građ. Dubrovnik, Antuna Mihanovića 8, mob. 098/1813190

 22. IVICA MAREVIĆ, ing. građ., Ploče, Trg kralja Tomislava 2, mob. 095/940-815, te. 020/678-938

 23. ANTE MASLAĆ, dipl. ing. građ., Dubrovnik, S, Cvijića 7A, mob. 099/815-6759

 24. ANTE MUCIĆ, dipl. ing. građ., Dubrovnik, Alberta Hallera 9, mob. 091/1503-992

 25. JELENA MERĆEP HAJDIĆ, dipl. ing. arh., Babino Polje, Zadublje 69, mob. 098/1800311.
 26. PERO NIKOLETIĆ, dipl. ing. arh.,Metković, Dubrovačka 54, mob. 091/533-5147, tel. 020/683-420

 27. LADO PLETIKOSIĆ, dipl. ing. građ., Dubrovnik, Gorica Svetog Vlaha 5, mob. 099/7045099

 28. MIHO PRLENDA, dipl. ing. građ. , Gruda, Gruda 199, mob. 091/157-3173

 29. STOJAN RAMLJAK, dipl. ing. građ., Dubrovnik, Iva Vojnovića 7A , mob. 092/171-5983, tel. 020/416-194

 30. HRVOJE SAMBRAILO, dipl. ing. građ., Dubrovnik, Alberta Halera 8, mob. 098/803-065

 31. ANTE SRHOJ, dipl. ing. građ., Dubrovnik, Alberta Hallera 1, mob. 098/344-369

 32. MIROSLAV ŠKODA, dipl. ing. arh., Zaton, Soline 91, mob. 091/566-1721, tel. 020/332-800

 33. ORLANDA TOKIĆ, dipl. ing. arh., Dubrovnik, Kliševska 4, mob. 099/1755656

 

 

GRADITELJSTVO, ARHITEKTURA/GRADITELJSTVO 

 

GEODEZIJA

 1. MLADEN GALINOVIĆ, dipl. ing. geod. iz Mokošice, Rožat Gornji 86, mob. 095/1403979, e-mail: mlgalinovic@yahoo.com

 2. IVICA GNJEČ, Kula Norinska, Neretvanska cesta 36, mob. 098/170-5580.

 3. STJEPAN GRMOLJEZ, Zaton Veliki, Mohovo 10, mob. 098/1811-816.

 4. MARO LUČIĆ, dipl. ing. geod., Dubrovnik, Frana Supila 47, mob: 091/5329385, e-mail: maro.lucic@gmail.com;

 5. MIJO PENDO, dipl. ing. geodezije, Zvekovica, Mokri do 2, mob. 098/495-926, tel. 020/411-560
 6. STJEPAN TOMAŠIĆ, geodet, Dubrovnik, Od Montovjerne 21
  mob. 091/202-5508

 7. ILIJA MARGARETIĆ, mag.ing.geod.etgeoinf. iz Zatona Velikog, Dolina Orašac 9, mob. 098/1885368, e-mail: imargaretic@hotmail.com

 8. MARKO VUKŠA, dipl. ing. geodezije, Metković, Trg bana Jelačića 4 mob. 091/490-4915


 

 

 

PROMET VOZILA I PLOVILA/CESTOVNI PROMET I
PROCJENA MOTORNIH VOZILA

 1. VINKO BAŠIĆ, dipl. ing. stroj., Dubrovnik, Za Kapelicom 18,
  mob. 098/208-395

 2. IVICA HRDALO, dipl. ing. stroj., Dubrovnik, Janka Bibetka 7A,
  mob. 098/344-544, tel. 020/418-101

 3. EDVIN MASLAĆ dipl. ing. prom., Metković, Kralja Petra Krešimira IV., mob. 091/1260931

 

PROMET VOZILA I PLOVILA/POMORSKI PROMET

 1. SRĐAN ELAKOVIĆ, ing. pomorskog prometa, Dubrovnik, Dunavska 1,
  mob. 091/205-3436

 2. Kap. IVO ŠEPAROVIĆ, dipl. ing. pom. prometa, Blato, Črnja Luka 8, mob. 098/317-381
   

STROJARSTVO

 1. CVIJETO RUSO, dipl. ing. stroj., Dubrovnik, A. Hebranga 17, mob. 098/427-752

 

RAČUNALNA TEHNOLOGIJA I KRIMINAL

 1. GORDAN NAGY, dipl. oec., Mokošica, Od Izvora 70c,
  mob. 091/467-3266, tel.020/333-578
   

MEDICINA/NEUROPSIHIJATRIJA

 1. HRVOJE MARKOVIĆ d.o.o. za psihijatrijska vještačenja i usluge savjetovanja, Dubrovnik, Petra Zoranića 7, mob. 098/253-775 (dr. Hrvoje Marković), e-mail: hrvoje.markovic.du@gmail.com

 2. NIKO GLAVIĆ, dr. mr. psihijatrije, Dubrovnik, Poliklinika Glavić
  tel. 020/435-575

 3. BERNARDA HAJDIĆ. dr. med.- psihijatar iz Dubrovnika, Josipa bana Jelačića 63, mob. 091/541-3879

 4. HRVOJE MARKOVIĆ, dr.med. – psihijatar, Dubrovnik, Petra Zoranića 7
  mob. 098/253-775
 5. NIKOLA SILIĆ, dr., Ubli, Dragovodova 31, Lastovo
  tel. 021/355-168


MEDICINA/PATALOGIJA

 1. IGOR BORIĆ, dr. sudske medicine i patologije, Dubrovnik, Put od bosanke 23,
  tel. 020/432-354

 2. ILIJA JURKOVIĆ, dr. sudske medicine i patologije, iz Mokošice, Bartola Kašića 19, mob. 091/7699072

 3. VELIBOR PUZOVIĆ, doc. dr. sc. sudske medicine i patologije, Dubrovnik, Bosanka 30, mob. 095/906-1758

 

MEDICINA/FIZIKALNA MEDICINA, REHABILITACIJA, REUMATOLOGIJA

 1. PERO KOLIĆ, dr. fizijatar, Radovčići kbr. 6A, Gruda, mob. 098/1376967.

 


AGRONOMIJA/POLJODJELSTVO 

 1. NIKO OBRVAN, dipl. ing. agronomije, Metković, aNTE sTARČEVIĆA 10/1,
  mob. 098/674-109
   

AGRONOMIJA/POLJODJELSTVO/PROCJENA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

 

 1. NIKOLA BILIŠ, dipl. ing. agronomije, Korčula, Cvjetno naselje 45,mob. 091/5150673