Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Županijski sud u Dubrovniku- administrativni referent – sudski zapisničar Su-115/2022 od 28. studenog 2022 godine