Objava za javnost od 30. listopada 2023.

Dana 27. listopada 2023. Županijski sud u Osijeku u kaznenom predmetu K-Us-15/2023 koji se vodi protiv opt. Nikkya Arthura Vuksana donio je presudu na temelju sporazuma stranaka kojom je opt. Nikky Arthur Vuksan oglašen krivim zbog kaznenog djela protiv gospodarstva, i to – pomaganje u pokušaju zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja – opisano u članku 246. stavku 1. i 2. KZ/11 u svezi članka 34. stavka 1. i članka 38. KZ/11, u svezi članka 329. stavka 1. točke 4. i stavka 2. KZ/11, a kažnjivo po članku članka 329. stavka 1. točke 4. KZ/11, u svezi članka 52. KZ/11, te je Nikkyu Arthuru Vuksanu izrečena kazna zatvora u trajanju 1 (jedne) godine koja se izrečena kazna zatvora neće izvršiti ukoliko navedeni optuženik u roku od 5 (pet) godina ne počini novo kazneno djelo.