Priopćenje za javnost od 14. svibnja  2021.

Vijeće Županijskog suda u Osijeku, odbilo je rješenjem žalbu osuđenika Zdravka Mamića podnijetu na rješenje o upućivanju na izdržavanje kazne zatvora, kao neosnovanu.

Vijeće je utvrdilo, da je sudac izvršenja pravilno donio i obrazložio svoje rješenje i da je isto donijeto u skladu sa zakonskim odredbama iz čl. 56. st. 2., čl. 57. i čl. 55. st. 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora, te da je pobijano rješenje donio u roku od osam dana od primitka prijepisa presude. U svezi podnešene molbe osuđenika za ustupanje izvršenja kazne u Republici Bosni i Hercegovini, vijeće je zauzelo stav da ista nema suspenzivan karakter, te da ne sprečava suca izvršenja da postupa u skladu sa odredbama Zakona o izvršavanju kazne zatvora.

Time je rješenje suca izvršenja o upućivanju osuđenika Zdravka Mamića u Centar za dijagnostiku u Zagreb postalo pravomoćno, dok je osuđenik Zdravko Mamić u obvezi da se do konca dana 14. svibnja 2021. javi u navedeni Centar radi izdržavanja kazne zatvora po pravomoćnoj presudi Županijskog suda u Osijeku.

Nakon otpravka odluke vijeća, sudac izvršenja  će molbu osuđenika Zdravka Mamića za ustupanje izvršenja kazne zatvora u BiH  dostaviti  Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske  kao nadležnom tijelu za odlučivanje.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac