Priopćenje za javnost od 21. rujna 2022.

Vijeće Županijskog suda u Osijeku na sjednici održanoj 19. rujna 2022., u kaznenom predmetu povodom optužnice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta br. K-US-342/2015 odlučujući o suđenju u odsutnosti optuženom Zoranu Mamiću, donijelo je rješenje sukladno odredbi čl. 402. st. 3. i 4. ZKP/08, kojim je odredilo suđenje u odsutnosti optuženom Zoranu Mamiću, državljaninu RH i BiH, u kaznenom predmetu Županijskog suda u Osijeku br. K-US-9/2019.

Navedena odluka je donijeta nakon što je utvrđeno da su pravosudna tijela BiH i Ministarstvo pravde BiH zaključili, da nisu ispunjene pretpostavke iz Ugovora između RH i BiH o izručenju opt. Zorana Mamića u Republiku Hrvatsku. Vijeće je utvrdilo da su ispunjene pretpostavke za suđenje u odsutnosti, budući je opt. Zoran Mamić u bijegu i nalazi se na prostoru BiH, te nije dostižan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske, a niti izručen Republici Hrvatskoj, te da nisu ispunjene pretpostavke za suđenje u stranoj državi.

Stoga vijeće smatra, da su time ispunjene zakonske pretpostavke za donošenje odluke – rješenja o suđenju u odsutnosti za nedostupnog opt. Zorana Mamića.

Protiv navedene odluke nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od tri dana od dana primitka, a o žalbi odlučuje Visoki kazneni sud Republike Hrvatske.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku

Miroslav Rožac