Priopćenje za javnost od 25. siječnja 2022.

Dana 25. siječnja 2022. nepravomoćno je okončan kazneni postupak protiv I-opt. D.B. i dr. zbog kaznenih djela iz čl. 328. i dr. KZ/11 donošenjem presude na temelju sporazuma stranaka, a kojom je:

  • I-opt. D.B. osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci,
  • II-opt. J.H. izrečena djelomična uvjetna osuda na način da neuvjetovani dio kazne koji se ima izvršiti iznosi 1 (jednu) godinu i 3 (tri) mjeseca, dok se dio izrečene kazne zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 5 (pet) mjeseci neće izvršiti ukoliko II-opt. J.H. u roku provjeravanja od 4 (četiri) godine ne počini novo kazneno djelo,
  • III-opt. M.T. osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci,
  • IV-opt. I.J. osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, uvjetno na 4 (četiri),
  • V-opt. Z.I. izrečena djelomična uvjetna osuda na način da neuvjetovani dio kazne koji se ima izvršiti iznosi 8 (osam) mjeseci, dok se dio izrečene kazne zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci neće izvršiti ukoliko V-opt. Z.I. u roku provjeravanja od 5 (pet) godina ne počini novo kazneno djelo, 
  • VI-opt. R.F. osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro

S obzirom su optuženici potpisali Izjave za donošenje presude na temelju sporazuma stranaka s USKOK-om, kao i Sporazume na osnovu kojih se očekuje izbor i odmjeravanje blaže kazne, to sud nije mogao utjecati na izbor vrste i visine kaznene sankcije, a s kojima su se, iako to nije bilo potrebno s obzirom na odredbu čl. 360. st. 5. ZKP/08, suglasili i ošt. R.O. i R. O.

Istom presudom I-opt. D. B., II-opt. J.H. i III-opt. M.T. obvezani su solidarno plaćanje imovinskopravnog zahtjeva ošt. TD A.o. u iznosu od 101.646,80 kuna, a I-opt. D.B. obvezan je na plaćanje troškova postupka u iznosu od 300.000,00, a svi ostali optuženici u iznosu od po 70.000,00 kuna

Glasnogovornik suda
Miroslav Rožac