Javni natječaj

Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

Datum objave
Rok za prijavu
Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši informatički referent – 1 (jedan) izvršitelj/ica
Obavijest o testiranju po raspisanom javnom natječaju
Obavijest o rezultatima pisanog testiranja i terminu intervjua
Rješenje o prijmu na radno mjesto viši informatički referent