Javna nabava

Profil naručitelja
Naziv suda Županijski sud u Vukovaru
Adresa Županijska 33
Poštanski broj i grad 32000 Vukovar
Matični broj naručitelja 01210696
OIB naručitelja 92599990351
e-mail ured.predsjednika@zsvu.pravosudje.hr