Rješenje o prijemu na radno mjesto čistačica, na neodređeno