Županijski sud u Varaždinu potvrdio presudu Općinskog suda u Zadru u predmetu koji se odnosi na aneks ugovora o kreditu kojim je konvertirana valuta iz CHF u EUR