Uputa o načinu provedbe posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja

Uputu suca ovlaštenog za obavljanje poslova sudske uprave, Vjerana Blažekovića, o načinu provedbe posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja pravosudnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika u Županijskom sudu u Zagrebu, zajedno sa Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a koja stupa na snagu 16. studenog 2021. možete vidjeti klikom na poveznice: