Ročišnik

<< < 27.10.2021. > >>
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30

9 Kmp-4/2021, okr. Pino Berišić, čl. 230/2 KZ/11 (razbojništvo), objava presude - sudnica 116/I - Općinski kazneni sud u Zagrebu. 

08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00

12 K-Us-8/2018, I optuženi Zvonimir Šostar i dr., čl.291 st.1 i dr. KZ/11 (zlouporaba položaja i ovlasti i dr.), rasprava će se održati na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, Ilica 207, zgrada B - dvorana /prizemlje - ODGODA

5 K-Us-59/2014, opt. Mislav Merkaš, čl.333/1 KZ/97 (udruženje za počinjenje kaznenih djela i dr.), rasprava će se održati na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, u zgradi B/prizemlje

9 K-22/18, optuženi Goran Vučenović, čl. 246.st.2. KZ/11 (zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju), rasprava će se održati  u zgradi Općinskog kaznenog suda u Zagrebu - sudnica 116/I

10 K-Us-25/2020, I. okr. Marko Pećina i dr., čl.291. st.1. KZ/11 (zlouporaba položaja i ovlasti i dr.), rasprava će se održati na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, u sudnici 222/II kat

15 Kov-32/21, okrivljeni Daliborka Petrović, čl. 246. st. 2. KZ/11 (zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju), sjednica optužnog vijeća održati će se u zgradi Općinskog kaznenog suda u Zagrebu - sudnica 118/I - ODGODA

09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30

15 K-Us-55/2014, optuženi Marko Romanič i dr, članak 333. stavak 1. i dr. KZ/97 (udruživanje za počinjenje kaznenog djela), rasprava će se održati na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, Ilica 207, sudnica 117/I kat-ODGODA

09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00

4 K-Rz-4/2016, optuženi Branimir Glavaš i drugi, čl. 120. st. 1. OKZRH (ratni zločin protiv civilnog stanovništva), rasprava će se održati na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, u sudnici 117/I kat

10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00

11 K-Us-10/2013, opt. Josip Protega i dr., čl. 333/1 i dr. KZ/97, (udruženje za počinjenje kaznenih djela), rasprava će se održati na Županijskom sudu u Zagrebu, Zrinjevac 5, Dvorana B (sudnica 67/I kat)

15 K-85/19, optuženi Dražen Jambrečina i dr., čl. 246. st. 2. KZ/11 (zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju), rasprava će se održati u  sudnici 118/I - Općinski kazneni sud u Zagrebu

12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00

1 K-Us-15/2019, I. okr. Martina Markulin i dr., čl.329. st.1. i dr., KZ/11 (zločinačko udruženje i dr.), rasprava će se održati na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, u sudnici 117/I kat

13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00