Public Procurement

Contracting entity profile
Name of the court Županijski sud u Puli - Pola
Address Kranjčevićeva 8
ZIP code and city 52100 Pula
Registration number 03204138
PIN 69281755283
e-mail ured.predsjednika@zspu.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Županijski sud u Puli - Pola kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.