Općinski prekršajni sud u Splitu

Općinski prekršajni sud u Splitu 

Poštovani posjetitelji,

sjedište i mjesna nadležnost Općinskog prekršajnog suda u Splitu propisana je Zakonom o područjima i sjedištima  sudova (Nar. Novine, 67/2018) 

   -    stalne službe u Kaštel Sućurcu, Omišu, Solinu, Trogiru, Sinju, Supetru Hvaru i Visu  osnovane su odlukom Ministra pravosuđa RH, Klasa: 710-01/18-01/275,Urbroj:514-04-01-03-18-19 od 6. studenog 2018.

 

Općinski prekršajni sud u Splitu nadležan je:

  • za područje općina:  Bol, Dicmo, Dugi Rat, Dugopolje, Hrvace,  Jelsa, Klis, Lećevica,  Marina, Milna, Muć, Nerežišća, Okrug, Otok,  Podstrana, Postira, Prgomet, Primorski Dolac,  Pučišća,  Seget, Selca, Sućuraj, Sutivan, Šestanovac, Šolta i Zadvarje
  • te gradova: Hvar,  Kaštela, Komiža,  Omiš, Sinj, Solin, Split, Stari Grad, Supetar, Trilj, Trogir, Vis i Vrlika.

 

 

 

Dan otvorenih vrata
Dan otvorenih vrataDigitalizacija