Sumarno statističko izvješće o broju primljenih, riješenih i neriješenih predmeta 31.12.2023.