LOKALNI IZBORI 2021. - Izdavanje potvrda/uvjerenja iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja