Ročišnik

<< < 16.05.2022. > >>
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00

P-65/2015, sutkinja Neva Lukin, sudnica broj 21

K-152/2020, sutkinja Ilka Markić, raspravna dvorana br. 75

09:05
09:10
09:15

Pn-4/2022, sutkinja Neva Lukin, sudnica broj 21

09:20
09:25
09:30

sutkinja dubravka đivanović sudnica 1 spis K-530/2018

K-3/2019 - sudac Mario Bulum, sudnica 5

09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00

P Ob.105/2021, V.Ž. - A.A.Š., spor o roditeljskoj skrbi, soba broj 5

10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30

14K-12/2017, sudac Domagoj Raguž, sudnica br. 4

K-502/2017, sutkinja Ilka Markić, raspravna dvorana br. 75

10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00

P-988/2016, sutkinja Neva Lukin, očevid na licu mjesta

12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00

K-110/2020, sutkinja Ilka Markić, raspravna dvorana br. 75

13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30

14Kv-43/2022, sudac Domagoj Raguž, sudnica br. 4

13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00

K-258/2018, sutkinja Ilka Markić, raspravna dvorana br. 75, objava presude

14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00