Nadležnost suda
Općinski sud u Karlovcu
  1. rješava parnične, izvanparnične i ovršne predmete
  2. rješava ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige
  3. rješava kaznene predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog suda
  4. rješava prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela
  5. odlučuje o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama
  6. obavlja poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti
  7. obavlja poslove pravosudne  suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti
  8. obavlja i druge poslove određene zakonom

    Općinski sud u Karlovcu nadležan je za područja općina: Barilović, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Josipdol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Plaški, Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić, Žakanje te gradova: Duga Resa, Karlovac, Ogulin, Ozalj i Slunj.

Stalna služba u Ogulinu

Bernardina frankopana 1

Ogulin

Tel: 047/819-140

Stalna služba u Slunju

Trg dr. Franje Tuđmana 14

Slunj

ZK odjel Ozalj

Zrinskih i Frankopana 15

Ozalj

ZK odjel Vojnić

Trg Stjepana Radića 2

Vojnić