Općinski sud u Makarskoj

OS MA

Općinski sud u Makarskoj:

1. rješava parnične, izvanparnične i ovršne predmete,

2. rješava ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige,

4. rješava prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela,

5. odlučuje o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama,

6. obavlja poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,

7. obavlja poslove pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti,

8. obavlja i druge poslove određene zakonom.

 

Općinski sud u Makarskoj je nadležan za područje općina: Baška Voda, Brela, Cista Provo, Gradac, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Podgora, Proložac, Runovići, Tučepi, Zagvozd i Zmijavci te gradova Imotski i Makarska.