O sudu

Predsjednica suda: Marijana Zloić - Talajić

zgradaOpćinski sud u Metkoviću u sklopu zakonom određene   nadležnosti, sudi za područja gradova u svim ili samo određenim vrstama predmeta Metković, Opuzen, Ploče i Vrgorac, te općina Kula Norinska, Pojezerje, Zažablje, Slivno.

Nadležnost: Općinski sud u Metkoviću rješava parnične, izvanparnične i ovršne predmete. Također i ostavinske, zemljišnoknjižne predmete i vodi zemljišne knjige. U sudu se rješavaju kazneni predmeti osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog suda, rješava prekršajne predmete osim onih za koje je zakonom propisana nadležnost drugog suda, odlučuje o priznanju stranih sudskih odluka i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama. U sudu se obavljaju poslovi međunarodne pravne pomoći u postupcima iz nadležnosti suda i poslovi pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz nadležnosti suda, te drugi poslovi određeni zakonom.

S danom 01.01.2019. godine stupili su na snagu 
- Zakon o sudovima "NN"br. 67/18 
- Zakon o područjima i sjedištima sudova "NN" br. 67/18. 

Sukladno čl. 18. Zakona o sudovima od 01.01.2019. općinski sudovi rješavaju prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela. 

Sukladno Zakonu o područjima i sjedištima sudova s 01.01.2019. godine s radom je započeo Općinski sud u Metkoviću na adresi Andrije Hebranga 9, Metković. Navedeni sud ima:
- Stalnu službu u Pločama (Vladimira Nazora 14, Ploče) 
- Stalnu službu u Vrgorcu (Tina Ujevića 9, Vrgorac)